geoscience.net logo
+ Resolve Article
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter

+ Translate
+ Subscribe to Site Feed
GeoScience Most Shared ContentMost Shared Content

Geography & Life Sciences: Chapter 24147

Chapter 24147 provides bibliographic information on scholary research in geography and in the life sciences.Wplyw niskiej temperatury i zywienia na przezywalnosc gasienic jedwabnika morwowego (Bombyx mori L.). Zeszyty nauk Akad roln Warsz Zootech, 11: 165-179

Wplyw obsady Roslin rzepaku na wystepowanie fitofagow.

Wplyw ochrony chemicznej niektorych roslin uprawnych na entomofaune pozyteczna. Progress in Plant Protection 45(1): 167-175

Wplyw ochrony scislej na murawe kserotermiczna oraz faune pszczol na przykladzie ozu nad jeziorem Budzynskim (Wielkopolski Park Narodowy). Przeglad Przyrodniczy 16(3-4): 53-83

Wplyw okresowych wylewow zanieczyszczonych wod Klodnicy na zgrupowania chrzaszczy wodnych (Coleoptera: Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae, Hydrophilidae) zasiedlajacych jej starorzecza. Acta Entomologica Silesiana2002: 45-52

Wplyw opryskiwania ziemniakSw przeciur stonce ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata Say (Col., Chrysomelidae) na mszyce - Aphidodea. Polskie Pismo Entomologiczne, 463: 579-593

Wplyw opryskiwania ziemniakow przeciw stonce ziemniacsanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera; Chrysomelidae) na Coleoptera. Polskie Pismo Entomologiczne, 463: 613-622,English summary.

Wplyw opryskiwania ziemniakow przeciw stonce ziemniaczane - Leptinotarsa decemlineata Say (Col., Chrysomelidae) na niektove chrzaszcze naziemne. Polskie Pismo Entomologiczne, 463: 563-572

Wplyw opryskiwania ziemniakow przeciw stonce ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Col Chrysomelidae) na niektore Hymenoptera. Polskie Pismo Entomologiczne, 463: 573-577,(English summary.'

Wplyw opryskiwania ziemniakow przeciw stonce ziemniaczanej - Leptinotarsa decemlineata Say (Col., Chrysomelidae) na niektore Diptera. Polskie Pismo Entomologiczne, 46(3): 607-612

Wplyw otoczenia na narzad wzroku w rodzinie Galatheidow glebinowych. Z 2 fig. w tekscie.. Kosmos Lwow, 36: 754-780

Wplyw paszy nawadnianej odpadami przemyslu ziemniaczanego na stezenie miedzi i dialdehydu malonowego we krwi krow. Medycyna Weterynaryjna 63(9): 1111-1114

Wplyw pedrakow chrabaszcza majowego Melolontha melolontha na liczebnosc aktywnych larw infekcyjnych w populacjach nowych izolatow Steinernema spp. Progress in Plant Protection 44(2): 857-860

Wplyw plynow hypertonicznych na zaplodnione jaja jezowcow (Strongylocentrotus lividus i Echinus microtuberculatus).. Tyg lek Lwow, 5 682-683: 691-692

Wplyw pokarmu na struktur e ; funkcjg przewodu pokarmowego u przedstawicieli roznych grup zwierzgcych. Przeglad zool5(1): 40-45

Wplyw pokarmu na strukturg i funkcja przewodu pokarmowego u przedstawicieli roznych grup zwierzgcych. Przeglad zool5(1): 40-45

Wplyw pradow elektrycznych stosowanych w elektropolowach na oddychanie wybranych gatunkow ryb. Przeglad Zool, 193: 329-334

Wplyw preparatu sulsil na rozwoj kapturnika zbozowca (Rhizopertha dominca F.). Progress in Plant Protection 45(2): 946-949

Wplyw promieniowania elektromagnetycznego na organizm zwierzat i ludzi. Przeglad Zool, 203: 285-291

Wplyw przebiegu temperatur na wahania produkcji sielawy (Coregonus albula Linnaeus). Roczniki Nauk Roln (Ser H): 942: 59-74

Wplyw ruchu samochodowego na strukture wybranych zgrupowan tasznikowatych (Miridae, Heteroptera). Acta Entomologica Silesiana ember 15; 11(1-2): 5-12

Wplyw saponin wyizolowanych z polonicznika nagiego (Herniaria glabra L.) na zerowanie stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Progress in Plant Protection 45(2): 1183-1186

Wplyw srodowiska na wolnorosnaca sielawe (Coregonus albula) (Linnaeus 1758) wisiedlona jeziora Narie do jeziora Wierzbiczany. Roczniki Nauk Roln (Ser H): 951: 129-146

Wplyw stalych temperatur na tempo rozwoja larw z poczwarck Phryganea grandis (Trichoptera. Phryganeidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 434: 799-809

Wplyw stref biotycznych na ksztaltowanie sie struktury jakosciowej wioslarek (Cladocera) w mezotroficznym jeziorze Piaseczno. Acta Agrophysica 7(2): 281-288

Wplyw stresu operacyjnego na wybrane parametry immunologiczne i biochemiczne u pacjentow z reumatoidalnym zapaleniem stawow. Reumatologia (Warsaw) 45(6): 331-337

Wplyw swiatla na biate chromatofory Idothea viridis Slabber. Folia Biologica Krakow, 12: 98-111

Wplyw swiatla na ryby. Kosmos Warsz Ser A: 224: 335-347

Wplyw tasiemca Ligula intestinalis (L.) na ptodnosc i rozrod leszcza - Abramis brama (Linnaeus 1758). Roczniki Nauk Roln (Ser H): 943: 7-16

Wplyw tasiemca Ligula intestinalis (L.) na sklad chemiczny ciala leszcza - Abramis brama (Linnaeus). Roczniki Nauk Roln H: 35-46

Wplyw temperatury i ciinienia na rozwoj plazow. Kosmos, Warsz A: 51-63.

Wplyw testosteronu na aktywnosc enzymow lizosomowych w watrobie i nerkach myszy utrzymywanych na roznym poziomie bialka w paszy. Medycyna Weterynaryjna 63(9): 1084-1089

Wplyw uprawy odmian gorczycy bialej na zmiane liczebnosci populacjii Heterodera schachtii Schmidt w Glebie. Progress in Plant Protection 44(2): 654-656

Wplyw warunkow termiczynch na tarlo ryb. Biuletyn Morskiego Instytutu Rybackiego, 5: 65-70

Wplyw wyciagow z Roslin zielarskich na zerowanie Arion lusitanicus Mabille na siewkach rzepaku oleistego. Progress in Plant Protection 44(2): 865-869

Wplyw zabiegow chemicznych na nasilenie wystepowania pluskwiakow drapieznych (Heteroptera) w sadach. Zeszyty probl Postep Nauk roln, 144: 264-270

Wplyw zabiegow chemicznych w agrocenozach na chronione gatunki biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae). Wiadomosci Entomologiczne 25: 89-94 (Supplement 2)

Wplyw zabiegow hydrotechnicznych na chrusciki (Trichoptera) na przykladzie stawow Echo w Roztoczanskim Parku Narodowym. Acta Agrophysica 7(2): 303-307

Wplyw zabiegow mszycobojczych stosowanych w uprawie burakow cukrowych na stawonogi. 3. Badania nad blonkowkami-Hymenoptera. Polskie Pismo Entomologiczne, 442: 431-439

Wplyw zabiegow ochrony Roslin na stan Pozytecznej entomofauny naziemnej.

Wplyw zroznicowanej struktury platow roslinnych na zespoly planktonowe trzech plytkich jezior Wielkopolski.

Wplyw zwierzat i czynnikow socjoekonomicznych na wystfpowanie wybranych patogenow. Przeglad Przyrodniczy 13(4): 181-183

Wptyw dodatku materilu roilinnego na wartoic pozywki syntetycznej dla stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say). Prace nauk Ochr. Roslin: 143-155

Wptyw egzogenicznego DNA pochodzenia zwierz ecego na przezywalnosc napromienionych ssakow. Kosmos Warsz Ser A: 216: 601-608

Wptyw jadra oocytu na roznicowanie sic i funkcjonowanie komorek folikularnych podczas oogenezy u pluskwiakow roz noskrzydych. Acta Univ wratislav Pr zool, 7301: 41-55

Wptyw lasu na entomofaung gletowa przlegtych uzytkow zielonych. Polskie Pismo Entomologiczne, 431: 155-180

Wptyw niektorych czynnikow zewngtrznych na zmiany tekmperatury i warunkow srodowiska w naczyniach hodowlanych podczas laboratoryjnej hodowli wotka zbozowego-Sitophilus granarius L. (Col., Curculionidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 431: 189-200

Wptyw niektorych grzybSw z grupy Deuteromycetes na rozwoj wotka zbozowego - Sitophilus granarius L. (Col., Curculionidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 442: 441-446

Wptyw pestycydow stosowanych w sadach na wystepowanie dapieznych rortoczy (Acarina: Phytoseiidae). Zeszyty probl Postep Nauk roln, 144: 67-84

Wptyw pokarmu na przezywalnosc Lygus rugulipennis (Popp.) (Heteroptera, Miridae) w warunkach laboratoryjnych. Polskie Pismo Entomologiczne, 421: 223-227

Wptyw promieniowania jonizujacego i pierwiastkow radioaktyw nych na rozwoj embrionalny ryb. Wiadomosci Ekol1(2): 123-132

Wptyw sztucznego uszkadzania nasion fasoli na rozrodczosc strakowca fasolowego - Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera, Bruchidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 453-4: 615-623

Wptyw tasiemca Ligula intestinalis (L.) na plodno g c i rozrod leszcza - Abramis brama (Linnaeus 1758). Roczniki Nauk Roln (Ser H): 943: 7-16

Wptyw tasiemca Ligula intestinalis (L.) na skxad chemiczny ciata leszcza - Abramis brama (Linnaeus). Roczniki Nauk RolnH: 35-46

Wptyw temperatur statych i przcmiennych na rozwij jajaksolotla (Ambystoma mexicanum Cope). The influence of constantandalternating temperatures upon the developing eggs ofaxolotl (Ambystoma mexicanum Shaw). Bull int acad Cracovie, BII 1-6: 27-39

Wptyw wylinki na zdolno?i rozrozniania barw uzaskronca Tropidonotus natrix L.-Influence of moulting on the ability of colour-discrimination of the Water-snake Tropidonotus natrix L. Bull int Acad Cracovie, 1948(B II 7-10: 225-236

Wptyw zabiegow mszycobojczych stosowanych w uprawie burakow cukrowych na stawonogi. 2. Badania nad pajgczakami-Arachnoidea. Polskie Pismo Entomologiczne, 434: 851-859

Wptyw zabiegow mszycobojezych stosowanych w uprawie burakow cukrowych na stawonogi. 1. Badania nad chrzqszczami zrodzin Carabidae i Staphylinidae. Polskie Pismo Entomologiczne, 433: 535-559

Wrack fauna of Sweden and Finland. Ecology and Chorology. Opuscula Entomologica Suppl, 5: 236

Wrap-up: using bat detectors for species identification. Unknown

Wren eats fish. Bird Life, 72: 68-69

Wren legends. Bird Life, 73: 89-90

Wren movements and survival. British Birds, 689: 349-358

Wren uses house martin's nest. Bird Life, (Oct.-Dec.): 29

Wren's winter roost. Journal Gloucs. Nat. Soc.: 2888-9: 393-394

Wrench and inversion structures in the Timor Sea region. PESA Journal 21: 3-30

Wrench fault tectonics in northern Irian Jaya. Pages 371-376 1986

Wrench faulting in the Otway Basin.

Wrens (Troglodytes troglodytes L.) of theMiddle Asia. Biol. Nauki, 1969(12): 14-19

Wrens as foster-parent to the Cuckoo. British Birds, 6 91-92

Wrens feeding on small fish. British Birds, 61: 313-314

Wrens of the Brisbane district. Queensland Naturalist, 2 87-88

Wrens of the far north. Field, 196: 931-932

Wrens on migration observed at the Tuskar rock and lighthouse. Irish Naturalist, 21 125-130

Wrens rocketing and robins bobbin'. Bird Populations. 2001- ( ); 6: 73-77

Wrens use Duck down as nest lining. Auk, 60: 593-694

Wrens wintering in a reed bed at Thatcham, Berkshire. Bird Study(1): 27-29

Wrens wintering in a reed-bed. Bird Study, 221: 19-23

Wrentit: Chamaea fasciata. Birds of North America, 654: 1-19

Wrexham & Dee Valley. Newsletter N Wales Nat Trust, 39: 3

Wrigglite - a fluorite rich skarn at Moina, Tasmania. Pages 9-10 1978

Wright Fjord, Pliocene marine invasion of an Antarctic dry valley. Antarctic Jl US: 76: 227-234

Wright Volcano. Water and Atmosphere 13(4): 6

Wright meets AD: not all landscapes are adaptive. Journal of Evolutionary Biology 18(5): 1166-1169

Wright near Waterford. Entomologist's Monthly Magazine, III 110

Wright on fish. Guelph Ichthyology Reviews 6: 1-9

Wright's Bullfrog in South Carolina. Copeia Ann Arbor, 142

Wright's notes on butterfly biology. Psyche Cambridge Mass, 14 5-8

Wrightoporia (Basidiomycota, Hericiales) species and their allies collected in Japan. Mycoscience 49(1): 56-65

Wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicata) in Hong Kong. Hong Kong Biodiversity. February; 11: 11

Wrinkled blastula of the sea-star, Acanthaster planci (Linnaeus). Proceedings of the Japanese Society for Systematic Zoology, 9: 59-62

Writing science: the abstract is poetry, the paper is prose. Faseb Journal 22(8): 2601-2604

Writing a Rosetta stone; insights into continental-margin sedimentary processes and strata. Special Publication of the International Association of Sedimentologists 37(Pages 1-48

Writing about polar regions for the general public. Eos, Transactions, American Geophysical Union 84(46, Suppl

Writing and publishing scientific papers using TeX and LaTeX.

Writing and visualization for teaching plate tectonics. Eos, Transactions, American Geophysical Union 85(47, Suppl

Writing on the Plywood: Toward an Analysis of Hurricane Graffiti. Coastal Management 36(1): 1-18

Writing to be published or writing to be read?. Journal of Natural History, 3936: 3229-3233

Writing, inscription and fact; eighteenth century mineralogical books based on travels in the Habsburg regions, the Carpathian Mountains. Geological Society Special Publications 287(Pages 49-61

Writings of James G. Cooper, M. D., on Conchology and Palaeontology, with list of species described by him. Nautilus, XVII 6-12

Written Contribution to the Discussion of a Paper previously read : 6 April 1962. Reply by the Author. Proceedings of the Geologists' Association London, 742: 262-263

Wroclaw micromammals. Przeglad Zoologiczny, 5: 362-374

Wroctaw-neighbourhood territories irrigated with sewage waters as biotopes of Insectivora and Bodentia. Przeglad Zoologiczny, 5: 132-137

Wrogowie naturalni Aphis fabae Scop. w srodowisku miejskim o roznym stopniu zanieczyszczenia. Progress in Plant Protection 44(2): 699-701

Wrogowie naturalni motyli z rodziny Zygaenidae (Lepidoptera).Przyczynek do Poznania raczycowatych (Diptera, Larvaevaridae) pasozytujacych u krasnikow. Polskie Pismo Entomologiczne, 433: 561-572

Wrogowie naturalni smietki kapuscianej - Hylemya brassicae (Bouche) (Diptera, Anthomyiidae). Polskie Pismo Entomologiczne, 444: 845-863

Wrotki (Rotatoria) Rzeki Grabi.. Czesc 1 Faunistyzyna Lodz (Soc Sci Lodz): 439

Wrotki (Rotatoria) torfianek okolic Parczewa. Annales Univ Mariae Curie-Sklodowska (Biol): 29(C): 215-230

Wrulence and exoerythrocytic schizogony in four species of Plasmodium in domestic ducks. Journal of Parasitology Suppl, 26: 28

Wrybill near Greymouth. Notornis, 14: 225

Wrybills (Anarhynchus frontalis) at the Manawatu River estuary, North Island, New Zealand.

Wrybills in central Otago: further records. Notornis, 201: 77-78

Wryneck (Iynx torquilla) in East Lothian. Annals of Scottish Natural History, 244

Wryneck apparently wintering in Cornwall. British Birds, 61: 174

Wryneck from Capo Prince of Wales, Alaska. Auk, 64: 456

Wryneck in Pembrokeshire in winter. British Birds, 61: 173-174

Wryneck survey. Bird Study, 2: 87-89

Wryneck, Jynx torquilla L. in fight for hole. Przeglad Zoologiczny, 9: 289-290

Wrynecks (Iynx. torquilla) in North Lancashire. Zoologist London, 12 428

Wrynecks breeding in Scotland. Scott. Birds, 6: 154-156

Wscieklizna zwierzat na terenie woj. Opolskiego w latach 1962-1972. Medycyny Weterynaryjnej, 303: 150-151

Wsewolod Borisovich Dubinin (1913-1958). Acarologia, 1: 267-284

Wskazowki dla zakladajacych muzea przyrodniczo-krajoznawcze.. Kos mos Lwow: 625-646

Wskazowki do oznaczania gatunkow z rodzaju Quadraspidiotus MacGillivray, 1921 (Hemiptera: Coccinea: Diaspididae) wystepujacych na debach w Polsce. Wiadomosci Entomologiczne 25(1): 15-19

Wskazowki do oznaczenia gatunkow z rozdaju Asterodiaspis Signoret, 1876 (Homoptera, Coccoidea, Asterolecaniidae) uskadajacych dgby w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne, 462: 401-409

Wskazowki do zajec praktycznych z dziedziny zootomii. Z 32 ryc. w tekscie..

WspStczesne poglady na mechanizm dziatania systemu autonomicznego krcgowcow. Kosmos Warsz Ser A: 224: 353-372

Wspolczesne poglady na budowg, czynnosc ; rozmieszczenie kombrek Panetha u krggowcow. Przeglad Zool, 3 281-290

Wspolczesne stwierdzenie soweczki Glaucidium passerinum w Wojewodztwie Lubuskim. Przeglad Przyrodniczy 15(1-2): 136-138

Wspolczynnik pokarmowy mlodego sandacza z jeziora lichen. Roczniki Nauk Roln H: 133-140

Wspolwystepowanie Cryptosporidium parvum, Giardia spp. in helmintow w populacjach drobnych gryzoni.

Wspolwystgpowanie krajowych gatunkow ryb w rzekach w zaleznosci od frodowiska. Kosmos Warsz Ser A: 223: 255-264

Wspolzaleznosc rtgci i selenu w tkantach ssakow morskich. Kosmos Warsz Ser A: 234: 406-407

Wspomnienie o dr Katarzynie Seczkowskiej (1925-2001). Wiadomosci Entomologiczne 21(3): 179-181

Wspomnienie o sp. Profesor Jadwidze Lachmajer (1907-2001).

Wspotczynnik zroznicowania pokarmu ryb. Wiadomosci Ekol7(3): 287-295

Wsprawie badan nad motylami Tatr polskich. Kosmos Lemberg, 53: 228-243

Wst epne badania nad glebowymi Collembola Pienin. Fragmenta faun1(13): 353-370.

Wst epne badania nad roslinrarkami (Symphyta, Hymenoptera) - szkodnikami roz wystepujacymi wokolicy Lublina. Polskie Pismo Entomologiczne, 442: 405-411

Wstep do fizyo-grafi powiatu Mieleckiego. Z 3-a tablicami.. Kosmos Lwow: 585-624

Wstepna ocena dynamiki arealow zubrow Bison bonasus w Bieszczadach. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23(4): 639-646

Wstepna ocena stopnia zagrozenia Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera: Margarodidae) w Polsce i mozliwosci jego ochrony w swietle istniejacych regulacji prawnych. Wiadomosci Entomologiczne 25: 135-145 (Supplement 2)

Wstepna waloryzacja alei srodpolnych Parku krajobrazowego Pojezierza Ilawskiego na podstawie chrzaszczy saproksylicznych.

Wstepne badania liczebnosci wyrosli na lisciach buka Fagus sylvatica L. w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Dipteron: 32

Wstepne badania nad Tryphoninae (Hymenoptera: Ichneumonidae) Biebrzanskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Wiadomosci Entomologiczne 25: 107-108 (Supplement 2)

Wstepne badania nad biostratygrafia kredy jednostki skolskiej w profilu Tarnow-Zawada. Kwartalnik Geologiczny, 7: 555-557

Wstepne badania nad ekologia kleszczy z rodziny Ixodidae Bialowieskiego Parka Narodowego. The preliminary investigations on the ecology of ticks of the family Ixodidae, from the National Park in Bialowieza.

Wstepne badania nad ekologia kleszczy z rodziny Ixodidae Bialowiesldego Parku Narodowego Proc. 2nd Meeting Polish Parasitol. Soc. (1950) 1951 : 87-88.. Unknown

Wstepne badania nad fauna biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) otuliny rezerwatu przyrody Zwierzyniec. Wiadomosci Entomologiczne 23: 210-212 (Suplement 2)

Wstepne badania nad koleopterofauna rezerwatu przyrody Deby Sadowskie. Wiadomosci Entomologiczne 25: 213-216 (Supplement 2)

Wstepne badania nad trzmielami (Bombus Latr.) i trzmielcami (Psithyrus Lep.) (Hymenoptera: Bombini) rezerwatu stepowego Polana Polichno w woj. Swietokrzyskim. Wiadomosci Entomologiczne 25: 21-27 (Supplement 2)

Wstepne badania nad wirusem przenoszonym przez maczlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum) w Polsce. Progress in Plant Protection 45(1): 380-383

Wstepne badania nad wodnymi owadami rezerwatu Prostyr (Bialorus).

Wstepne badania nad wystepowaniem strzebli blotnej Eupallasella perenurus (Pallas, 1814) w ekosystemach wodnych Polesia Lubelskiego (Polska). Acta Agrophysica 7(2): 395-399

Wstepne badania nad wytapywaniem owadow do puapek barwnych w doswiadczeniach polowych. Polskie Pismo ent6(4): 829-834

Wstepne badania nad zespolami larw Diptera w glebie dolnego regla w Gorczanskim Parku Narodowym. Wiadomosci Entomologiczne 23: 133-135 (Suplement 2)

Wstepne dane na temat chrzaszczy wodnych (Coleoptera) zasiedlajacych zbiorniki powyrobiskowe na terenie Pojezierza Olsztynskiego.

Wstepne doswiadczenia polowe nad przydatnoscia preparatu Thimet w Zwnlczaniu matwika ziemniaczauego (Heterodera rostochiensis Woll.). Biuletyn Inst Ochr Rosl, 54: 185-190

Wstepne obserwacje entomofauny pozytecznej na uprawach Roslin energetycznych Wierzby i Slazowca.

Wstepne obserwacje oogenezy u Slimaka Deroceras reticulatum (Muller). Acta Univ wratislav Pr zool, 185,1973: 29-32

Wstepne obsetwacje nad fauna Collembola w pryzmie kompostowej. Zeszyty nauk Mikolaja Kopernika Torun: 37-58

Wstepne rozpoznanie wazek (Odonata) Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 23(3): 471-480

Wstepne uwagi o drewniakach (Lithobiomorpha) Pienin. Sprawn. Tow. Przyj. Nauk: 283-284

Wstepne wyniki badan nad pszczolami (Apoidea) Parku Krajobrazowego Pojezierza Ilawskiego. Wiadomosci Entomologiczne 23: 179-180 (Suplement 2)

Wstepne wyniki badan nad sprezykowatymi (Coleoptera: Elateridae) zbiorowisk borowych Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Wiadomosci Entomologiczne 23: 183-185 (Suplement 2)

Wstepne wyniki badan palinologicznych gornojurajskich utworow z flora z Wolki Baltowskiej, NE obrzezenie Gor Swietokrzyskich, Polska. Tomy Jurajskie 2: 49-56

Wstepne wyniki badan wazek gminy Skierbieszow. Odonatrixstyczen; 2(1): 17-19

Wstepne wyniki badao mikropaleontologicznych trzeciorzedu na arkuszach Lubaczowi Narol. Kwartalnik Geologiczny, 8: 391-392

Wstepne wyniki doswiadczeri nad efektywnoscia zlotooka pospolitego (Chrysopa cornea Steph.) w stosunku do niektorych szkodnikow sadow. Zeszyty probl Postep Nauk roln, 144: 279-284

Wstgpne badania nad penetracja pokarmowa kwiatolubnych gatunkow z rodziny Cerambycidae (Coleoptera) w Tatrzanskim Parku Narodowym. Acta agrar Silvestr (Ser Silvestr): 15: 93-111

Wstgpne badania nad ssacymi krew muchowkami (Diptera - Haematophaga) uzdrowiska Kolobrzeg i jego okolic. Wiadomosci Parazytologiczne, 195: 747-753

Wstgpne informacje o mikrofaunie z warstw poznanskich rejonu Olsztyna. Przeglad geol9(6): 304-305

Wszoly-Mallophaga. 1. Gyropoidea i Laemobothrioidea. Klucze Ozanacz Owad Pol, 151: 1-57

Wszoly-Mallophaga. 3. Goniodoidea i Trichodectoidea. Klucze Ozanacz Owad Pol, 153: 1-48

Wszy-Anoplura. Klucze Ozanacz Owad Pol, 16: 1-90

Wtasnosci antybiotyczne 42 szczepow flory jelitowej larw Galleria mellonella L. W stosunku do Mycobacterium sp. Annales Univ Mariae Curie-Sklodowska (Ser C): 28: 75-89

Wu and Kabat 1970: a transforming view of antibody diversity. Journal of Immunology 180(11): 7055-7056

Wu-Yang type solutions in Poincare Gauge Theory and their spacetime. Bulletin of the Okayama University of Science A Natural Science (43A): 7-16

Wuchereria bancrofti infection. Lancet London, 225(ii): 404

Wuchereria malayi, de macrofilaria behoorende bij de Microfilaria malayi. Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, 81: 1487-1501

Wucherung am fuss einer Amsel (Tardus merula). Beitraege zur Vogelkunde, 11: 105

Wuchs und Groesse der Prachtschmerle Botia macracanthus.

Wuchsform und Hypophyse. Archiv fuer Entwicklungsmechanik der Organismen Berlin, 148: 167-181

Wuchsformen von Seepocken (Balanus balanoides). Natur und Volk, 784-6: 74-78

Wudlife in Thailand. Oryx, 7315

Wuerfel- (Natrix tessellata) und Ringelnattern (Natrix natrix) am ungarischen Plattensee.

Wuerfelnatter und Schlingnatter - Friedliche Koexistenz oder Raeuber-Beute-Beziehung. Elaphe20 Mai; 11(2): 51-52

Wuergfalk oder Wuergfalken-Hybrid bei Mainz.

Wuermeiszeitliche Avifauna aus der Sesselfelsgrotte, Altmuehltal.

Wueste Im Wohnzimmer Sand als Natuerlicher Bodengrund.

Wueste. Begleitbuch zur Ausstellung 28. April bis 27. Oktober 2002.

Wuestenspringmaeuse - Kleine Kangurus? Ueber die Haltung und Zucht von Jaculus orientalis und Jaculus jaculus.

Wuhl Erdund Feldmause. Aquar Berlin, 117-121

Wuhlbau-Gefuge in Abhangigkeit von Sediment-Umlagerungen. Senck: 1-23, 54-56

Wuhlmaus-Reste aus Eulengewollen von Haifa und die Frage der Arvicoliden Israels. Aquila-68: 13-16

Wuhltatigkeit des Maulwurfs (Talpc europaea) in der C.S.R. Acta Acad. Sci Cech Brno, 31: 157-212

Wuhltatigkreit des Maulwurfes (Talpa europaea) in der CSR. Prace Brn zakl Cesk Akad Ved Brno, 31: 157-212

Wulken en Wulkenvizzerij in het Eemsmondgebied. Natura Amsterdam, 699: 155-158

Wulken en wulkenvisserij. Natura Amsterdam, 699: 155-158

Wulp - Numenius arquata. Wielewaal(5): 143

Wulpen bij Amsterdam.

Wulst neurons of nestlings of the pied flycatcher Ficedula hypoleuca at the non-visual stage of development.. Zhurnal Evolyutsionnoi Biokhimii I Fiziologii. Noyabr-Dekabr; 386: 594-598

Wulzen's cone, a capriciously occurring lobe in the mammalian hypophysis. Acta Universitatis Lundensis (Sect 2: (11): 1-15

Wund-heilungs- und Regenerationsvorgange bei Infusorien. Archiv fuer Entwicklungsmechanik Leipzig, 35 1-29

Wunder der Insektenwelt. Das Insekt, sein Leben und Wirken in dem Haushalte der Natur, gemeinverstandlich dargestellt. 5., vollig umgearb. Aufl. v. H. Brockhausen. Unknown

Wunder des Mowenfluges. Unknown

Wunder selzam Voegel - Die aeltesten Schweizer Nachrichten ueber Masseneinfluege von Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) und Bergfink (Fringilla montifringilla).

Wunder vom Meeresgrund. Schneckengehause. Photos von A Erhard Neptun, 2: 8-10

Wunderbares Erinnerungsvermogen der Hummeln. Ein Beitrag zur Tierpsychologic. Kosmos, XVIII 111-115

Wunderliche Gestalien unter den Schnecken. Photographie und Forschung Dresden, 31: 11-18

Wunderwelt der Tiefsee, Berlin, (I. A. Herbig). Unknown

Wunderwelt der Tiefsee, pp. 240 frontis. (col.) text-figs.,. Unknown

Wundheilung und Regeneration bei Planarien. Mikrokosmos Stuttgart, 31: 93-98

Wundheilung und Regeneration beim Karpfen. Roux Arch Entwicklungsmech Organ 133(1/2): 245-268

Wundheilung und Riesenzellenbildung bei Plychopoda seriata. Zeitschrift fuer Naturforschung Weisbaden, 4b 104-108

Wungong Dam landslide. AN

Wur nenzootie der Schweine, verursacht durch Hyostrongylus rubidus in Russland. Berliner Tieraerztliche Wochenschrift, 4: 52-53

Wurfgrossen griechischer Wuhlmause (Microtinae). Bonner Zool Beitr, 244: 361-365

Wurfstarke und Geschlechtsproportion bei Ungarischen Hirtenhunden. Zoologische Garten Leipzig, 22: 204-208

Wurfzahl beim Schwarzwild, Sus s. scrofa (Linne 1758). Saugetierkundliche Mitteilungen, 1: 80

Wurfzahl und Wurffolge beim nordischen Wiesel (Mustela nivalis rixosa Bangs, 1896). Zeitschrift Saugetierk, 394: 248-250

Wurfzeiten einheimischer Schlafmause. Saugetierkundliche Mitteilungen, 6: 29-30

Wurger, Goldammer und Kuckuck. Gera Jahresbericht Gesellschaft Naturwissenschaften, 46-48(1903-1905): 174-175

Wurger-Bastard im Elbtal bei Pima. Falke(3): 97

Wurgfalkenpaar zieht jungen Steinadler auf. Falke: 414-417

Wurm Kopf, Wurmrumpf und Trochophora. Bemerkung zur Entwicklung und Ableitung der Anneliden. Zoologischer Anzeiger, XXVIII 273-322

Wurm pneumonie (?) des Zobels. Zentralblatt fuer Bakteriologie Jena 2: 72: 266-268

Wurm-Riffe am Tropenstrand. Natur und Volk, 846: 177-183

Wurmbea inflata (Colchicaceae), a new species from the Gascoyne region of Western Australia. Nuytsia 17: 223-228

Wurmcr und die von ihnon hervorgerufenen Erkrankungen. Unknown

Wurmeiszeituche und letztinterglaziale SVunenreste von Lobsing bei Neustadt/Donau. Krlanger geol: 3

Wurmer der Provinz Hannover I. (Fam. der Enchytroeiden). Jahresber Ges Hannover 40th and 41st. ; 63-98

Wurmer oder Vermes. ii. Fadenwurmer oder Nematoden. 1. Freilebende und pflanzenparasitische Nematoden. Dahl Die Tierwelt Deutschlands Jena Teil, 36: 260

Wurmer oder Vermes. ii. Saitenwurmer oder Gordioidea (Nematomorpha). Die Tierwelt Deutschlands Jena, Teil 39

Wurmer oder Vermes. iii. Saitenwurmer oder Gord ioidea. Unknown

Wurmer und ahnliche Tiere in Insekten. Entomologischer Anzeiger Wien, 13: 121-124, 137-141

Wurmer, als Darmparasiten der Silberfuchse in Deutschland. Muenchener Tieraerztliche Wochenschrift, 77: 45-46

Wurmer. Vermes. (Bronn's Klassen n. Ordnungen 4 Bd.) Leipzig. C F Winter, 145-208

Wurmerkrankungen des Schweines und ihre Bekampfung. Berliner Tieraerztliche Wochenschrift, 50: 819-821

Wurmfahrten und Kriechspuren anderer Tiere. Die Geologie u. Fossilfuhrung d. Mahr.-Schles. Dachschiefer u Grauwacken-formation, 203-206

Wurmknotchen im Dunhdarme. Zeitschrift fuer Fleisch- und Milchhygiene, x(ii): 230-233

Wurmkopf, Wurmrumpf und Trochophora. Bemer-kungen zur Entwickelung und Ableitung der Anneliden. Zoologischer Anzeiger, xxviii(No. 8-9: 273-322

Wurmkopf, Wurmrumpf und Trochophora. Bemerkungen zur Entwickelung und Ableitung der Anneliden. (Nebst neuen Notizen uber bipolare Colenteraten.). Zool Ann, xxviii(Nos. 8 & 9: 273-322

Wurmkrankheit. Unknown

Wurmkrankheiten. Handbuch der Inneren Medizin Berlin Springer-Verlag. 1952; 1(2): 784-1008

Wurmroehen gesteinsbildend in einem Geschiebe. Geschiebekunde Aktuell i; ): 47-53

Wurmrohren aus dem Lavanttaler Tertiar. Oosterreich Akad Wissenschft Math Nat Kl Anz 91(3): 28-29

Wurmstar bei Aquarienfischen. Aquarium Aqua Terra, 860: 256-257

Wurmtoxine und ihre Wirkung im tierischen Organismus. Berliner Tieraerztliche Wochenschrift, 616-618

Wurmzeitliche Molluskenfaunen aus Losserien des Rheingaues mid des nordlichen Rheinhessens. Notizbl. hess. Landesamt. Bodenforsch. Wiesbaden 97: 1969: 98116

Wurttembergische Beitrage zur Mikropalaontologie. Jbvaterl. Naturk. Wurttemb: 216-219

Wurzelalchen an Gewachshausbegonien. Gartenwelt Berlin, 1928: 354

Wus ist Ischiolobus niger AAT.? (Diplopoda Inlida). Anzeiger ost Akad Wiss (Math-nat Kl): 1081-15: 197-198

Wusten-Reptilien. Kosmos Stuttgart, 5 274-278

Wustenkuste und rauchende Vulkane. Gefiederte Welt, 972: 21-24

Wustenwaran. (Varanus griseus Daudin). Aquar Berlin, 160-162

Wuzelmilben. Pflanzenarzt, 10: 16-17

Www.DNA-surveillance: applied molecular taxonomy for species conservation and discovery. Trends in Ecology and Evolution. June; 186: 271-272

Www.nkis.info - Naturkundliches Informationssystem.

Www.oxfordjournals/for_librarians.

WxGuru; an ontology-driven chatbot prototype for atmospheric science outreach and education. Scientific Investigations Report Pages 57

Wybiorczosc miejsc gniazdowania i liczebnosc oknowki Delichon urbicum w Mogielnicy i okolicznych wioskach. Kulon 9(2): 175-184

Wybiorczosc siedliskowa i ekologia rozrodu zimorodka Alcedo atthis w Borach Tucholskich w latach 1992-1998. Notatki Ornitologiczne 42(1): 1-14

Wybrane aspekty badan wlasnych nad nietoperzami (Chiroptera) w Polsce w latach 1964-1990. Lesne Prace Badawcze 2: 107-119

Wybrane aspekty biologii rozrodu rybitwy czarnej Chlidonias niger na starorzeczu Bugu. Kulon 8(2): 3-10

Wybrane aspekty ekologii gryzoni z wysp lesnych w krajobrazie rolniczym. Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu Seria Zoologia 28: Unpaginated

Wybrane elementy zachowan gluszcow (Tetrao urogallus L.) podczas rozrodu w hodowli zamknietej. Acta Agrophysica 7(2): 317-326

Wybrane niekonwencjonalne metody utrwalania zywnosci. Medycyna Weterynaryjna 63(9): 1016-1020

Wybrane wskazniki przebudowy kosci u chorych na reumatoidalne zapalenie stawow. Reumatologia (Warsaw) 45(3): 132-136

Wychodzenie larw zylenicy na lad w zimie. Trichopteron zec; 25: 2

WydajnoSc konsumpcyjna leszcza - Abramis brama - (Linnaeus, 1758) zarazonego liguloza. Roczniki Nauk Roln (Ser H): 962: 47-58

Wydrzyk wielki, Stercocorarius skua (B1-unn.), na wyspie wolin. Przegllad zool9(2): 238-240

Wye Parr and Smolts. The inverse-ratio theory of river and sea life. Salmon and Trout Magazine, 87: 119-123

Wye Salmon. Results of scale reading 1922 Salmon and Trout Mag London, 31

Wye Salmon (Results of scale reading, 1932). Salmon and Trout Magazine, 70: 27-53

Wye Salmon 1943. Report of the Wye Board of Conservators. Salmon and Trout Magazine, 111: 165-180

Wye Salmon ; results of scale reading, 1919. Salmon and Trout Magazine, 1-26

Wye Salmon and other Fish. Unknown

Wye Salmon, 1924. Salmon and Trout Magazine, 39: 127-164

Wye Salmon. Results of Scale Reading 1908-1915. Unknown

Wye Salmon. Results of Scale reading, 1923. Salmon and Trout Magn: 34 pp.

Wye Salmon. Results of scale reading. Salmon and Trout Magazine, 47: 167-192

Wye Salmon. Results of scale reading 1921. Salmon and Trout Magazine, 1-32

Wye Salmon. Results of scale reading 1927.

Wye Salmon. Results of scale reading, 1908-1916. Salmon and Trout Magazine London

Wye Salmon. Results of scale-reading 1936. Salmon Trout Mag. London, 86: 42-66

Wye Salmon; Results of Scale Reading, 1920. Salmon and Trout Magazine, 1-30

Wye Salmon; results of scale reading, 1908 to 1912. Salmon and Trout Magazine, 5 14-39

Wyeomyia (Dendromyia) bourrouli (Lutz, 1905) et Wyeomyia (Cruzmyia) forattinii n. sp. en Guyane francaise (Diptera, Culicidae). Cahiers Off. Rech. Sci. Tech. Outre-. Cahiers Off Rech Sci Tech Outre-Mer (Ent med Parasit): 123: 153-163

Wyeomyia (Dendromyia) trifurcata n. sp. nouveau moustique de la Guyane FranYaise (Diptera, Culicidae). Nouvelle Revue Ent, 31: 39-47

Wyeomyia (Wyeomyia) aphobema var. aequatorialis var. n., a new Sabethine mosquito from Ecuador (Diptera: Culicidae). Proceedings of the Royal Entomological Society of London (B): 21: 131-133

Wyeomyia (Wyeomyia) pseudorobusta n.sp. (Diptera. Culicidae), nouveau moustique decouvert en Guyane franYaise. Cahiers Off Rech scient tech Outre-Mer (Ent med Parasit): 133: 125-129

Wyeomyia caracula Dyar & Nunez-Tovar, a description of the larva and pupa and a redescription of the adult (Diptera, Culicidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 47: 296-299

Wyeomyia ininicola n. sp. (Diptera, Culicidae), nouveau moustique de la Guyane franYaise. Cahiers Off. Rech. Sci. Tech. Outre-. Cahiers Off Rech Sci Tech Outre-Mer (Ent med Parasit): 122: 145-148

Wykaz Pajakow z Tatr, Babiej gory i Karpat szlazkich z uwzglednieniem pionowego rozsiedlema Pajakow zyjacych w Galicyi zachodniej. Osobne odbicie ze Sprawozdfizyogr: 248-322

Wykaz pluskwia-kow nowyoh dla fauny galicyjskiej.. Krakow Sprawozdania Komisji Fizyograficznej, 40 (II. 72-79

Wykaz systematyczny znanch dotychczas gatunkowi form Clausiliidow. iii. Systematisches Verzeichnis der mir heute bekannten Arten und Formen der Claisiliiden. iii.

Wykaz systematyczny znanych dotychczas gatunkow i form Clausiliidow. Systematiaches Verzeichnis der mir heute bekannten Arten und Formen der Clausiliiden. Annales Zool Mus Polonici Hist Nat Warszawa, 1: 77-95

Wykaz systematyczyny znanych dotychczas gatunkow i form Clausiliidow. ii. Systematisches Verzeichnis der mir heute bekannten Arten und Formen der Clauailiiden. ii. Prace Zoologiczne Muz Przyro Warszawa, 2: 24-40

Wykham Common bird census 1976. Report Banbury Orn Soc, 1976: 41-43

Wykham common birds census. 1975. Report Banbury orn. Report Camberley nat Hist Soc, 1975: 21-24

Wykorzystanie Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholten do ograniczania liczebnosci guzakow korzeniowych (Meloidogyne spp.). Progress in Plant Protection 45(2): 1099-1102

Wykorzystanie do karmienia narybku siei - Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) zooplanktonu, wynoszonego z jezior przez odplywy. Roczniki Nauk Roln (Ser H): 962: 89-107

Wykorzystanie drapieznej muchowki Therodiplosis persicae jako czynnika uzupelniajacego efektywnosc Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot) w ograniczaniu liczebnosci Tetranychus urticae (Koch) na pomidorze w szklarni. Progress in Plant Protection 45(2): 650-654

Wykorzystanie kruszynka (Trichogramma cacoeciae) w wake z owocowka sliwkoweczka (Laspeyresia funebrana) na terenie woj. Gdanskiego w latach 1963-1971. Zeszyty probl Postep Nauk roln, 144: 219-225

Wykorzystanie osiki Populus tremula przez ptaki w pierwotnych drzewostanach Bialowieskiego Parku Narodowego. Notatki Ornitologiczne 46(1): 9-14

Wykorzystanie pulapek feromonowych do monitoringu owocowki jablkoweczki i zwojkowek lisciowych w sadach.

Wykorzystanie ryb roslinozernych do zwalczania roslin wodnych. Wiadomosci Ekol, 18(2): 111-124

Wykorzystywanie antropogenicznych zrodel substancji mineralnych przez krzyzodzioby swierkowe Loxia curvirostra. Notatki Ornitologiczne 47(2): 125-130

Wykorzystywanie drzewostanow przez zachodnio-bieszczadzka populacje zubra bialowiesko-kaukaskiej.

Wykrycie mamuta (Elephas primigenius, Blumb.) i nosorozea duluvialnego (Rhinoceros antiquitalis, Blum.).. Kosmos Lwow, 33 63-72

Wykryeie mamuta i nosorozca dyluwialnego w Staruni.. Unknown

Wyldemerk eerste officiele libellenreservaat.

Wymarle, wymierajace i ustawowo Polsce chronione gatunki zwierzat Poznanskim Ogrodzie Zoologicznym (w 100-letnia rocznic e zalozenia Poznans Zoo). Przeglad zool8(2): 177-191

Wymiary ciala sierpowki, Streptopelia decaocto (Friv.). Przeglad zool5(4): 378-379

Wyniki analizy mikropaleontologicznej mikroskamienialosci redeponowanych do lessu mlodszego gornego w wybranych stanowiskach Wyzyny Lubelskiej (Polska) i Wyzyny Wolynskiej (Ukraina).

Wyniki badan ilosciowych awifauny legowej Swietokrzyskiego Parku Narodowego metoda transektu liniowego. Kulon 7(1-2): 23-32

Wyniki badan mikrofauny paleogenu w Nowych Sadach na S od Przemysla. Kwartalnik Geologiczny, 8: 452-453

Wyniki badan mikropaleontologicnyzch Kajpru w otworze Siezany I L. Kwartalnik Geologiczny, 6: 299-308

Wyniki badan nad fauna pchel (Siphonaptera) Tatr. Wiadomosci Parazytologiczne, 184-6: 539-540

Wyniki badan nad minowcami Bialowieskiego Parku Narodowego. Sprawozdania poznanprzyj. Nauk: 3-6.

Wyniki badan nad szkodliwa fauna Polski na podstawie materjalow z lat 1919-1930. Rocznika ochrony roslin Warsaw, 1: 1-567

Wyniki badan zdrowotno g ci pstragow w stawach Tatrzanskiego Parku Narodowego w latach 1966-1970. Acta Hydrobiologica (Krakow): 142: 129-141

Wyniki badari eksperymentalnych nad rozwojem jaj ryb spodoustych.. Warszawa Sprawozdania Towarzystwa Naukowego, 3 25-62: 112-113

Wyniki dalszych badain nad wystpowaniem i epidemiologia inwazji Isospora hominis (Railliet i Lucet, 1891). Wiadomosci Parazytologiczne, 222: 137-147

Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana bialego Ciconia ciconia na Ziemi Grodkowskiej w latach 2001-2004. Chronmy Przyrode Ojczysta zec-Kwiecien; 62(2): 41-49

Wyniki liczen ptakow wodnych na Zatoce Gdanskiej, maj 1999 - kwiecien 2000. Notatki Ornitologiczne 42(1): 65-70

Wyniki obraczkowania ptakow w ramach Akcji Siemianowka w latach 2002-2004. Notatki Ornitologiczne 46(4): 260-266

Wyniki odlowow ptakow na Zbiorniku Turawskim w latach 2000-2004. Notatki Ornitologiczne 46(4): 256-260

Wyniki zimowych liczen ptakow szponiastych Falconiformes i srokosza Lanius excubitor w wybranych dolinach Krainy Gor Swietokrzyskich. Kulon 8(2): 41-45

Wyochernes hutmni, a now genus and species of Chernetid Psaeudoscorpion. Transactions of the American Microscopical Society, 681: 40-48

Wyoming bentonite; the multi-functional mineral. Annual Canadian Conference on Markets for Industrial Minerals 11: (unpaginated

Wyoming browse plants. Wyoming Wildlife, 404: 20-23

Wyoming fur bearers. Their life histories and importance. Bulletin Wyoming Game and Fish Dept, 7: 1-101

Wyoming owls. Wyoming Wildlife, 4012: 22-25

Wyoming stratigraphic nomenclature chart. Guidebook - Wyoming Geological Association 6: 11-12

Wyoming waterfowl and lead shot. Wyoming Wildlife, 4110: 32-33

Wyoming whitetails past and present. Wyoming Wildl5(6): 4-7

Wyoming's 'little drummer boy'. Wyoming Wildlife, 4010: 4-6

Wyoming's upland position in the nation. Where does your state rank in the national standings of upland game bird statistics? Jim June's survey tells all. Wyoming Wildlife, 3610: 26-29

Wyoming's wild caving frontier; Shirley Mountains majesty. Rocky Mountain Caving 24(2): 10-14

Wyperfeld National Park. Emu 41(1): 91-92

Wyplawki Planaria alpina Dana i Planaria gonio-cephala Duges w. Ojcowie. Spraw Towarz Nauk Warsaw, 7

Wyprawy paleontologyczne na Spitsbergenie 1974-1977. Kosmos Warsz Ser A: 253: 300-303

Wyprawy rabunkowe Formica (Raptiformica) sanguinea Latr.(Hymenoptera, Formicidae). Przeglad Zool, 191: 33-43

Wyprawy rabunkowe mrowki Polyergus rufescens Latr. (Hymenoptera: Formicidae). Przeglad Zool, 194: 449-463

Wys tepowanie skoczka uszatego, Ledre aurita (Linnaeus, 1758) w okolicy Poznania. Przeglad zool8(3): 369-371

Wysoka ekspresja bialek Bak i Bid w komorkach bialaczkowych jako korzystny czynnik prognostyczny u chorych na ostra bialaczke szpikowa.

Wyspy patogenicnosci. Medycyna Weterynaryjna 63(9): 1026-1029

Wyst e powanie Hirudo medicinalis L. w woj. szczecinskim i zielonogorskim. Przeglad Zool, 174: 436-439

Wyst?powanie gornego senonu pod Sieradzem. Le senonien superieur aux environs de Sieradz. Bulletin du Serv Geol Pologne Varsovie, 3: 376-381

Wystapowanie owadobojczych strz epczakow (Hyphomycetales, Mycophyta) na szkodnikach sadow w okolicach Lublina ze szczegolnym uwzgladnieniem przadki pierscienicy (Malacosoma neustria L.). Annales Univ Mariae Curie-Sklodowska (Biol): 31: 171-181

Wystcpowanie kolcogfowow (Acanthocephala) u ryb niektorych zbiornikow wodnych Dolnego Slaska. Wiadomosci Parazytologiczne, 204: 569-574

Wystcpowanie mewy srebrzystej Larus argentatus, mewy bialoglowej L. cachinnans i mewy romanskiej L. michahellis w srodkowej Polsce w cyklu rocznym. Notatki Ornitologiczne 46(2): 61-76

Wystepowanie Babesia microti w kleszczach Ixodes ricinus na wybranych terenach Pomorza zachodniego. Wiadomosci Parazytologiczne 49(3): 273-280

Wystepowanie bawelnicy korowki Eriosoma lanigerum Hausm. w roznych systemach prowadzenia sadu jabloniowego (obserwacje jednoroczne). Progress in Plant Protection 44(2): 809-811

Wystepowanie brzegowki Riparia riparia w kopalniach odkrywkowych pod Koninem. Notatki Ornitologiczne 42(4): 283-289

Wystepowanie chorobotworczych genogatunkow z obrebu Borrelia burgdorferi sensu lato w kleszczach Ixodes ricinus odlawianych z Polnocno-Zachodniej Polski.

Wystepowanie czerwcza polskiego - Porphyrophora polonica (L.) (Hemiptera: Margarodidae) w Polsce oraz uwagi o jego cyklu zyciowym. Wiadomosci Entomologiczne 25(1): 5-14

Wystepowanie drapieznych nicieni z rodziny Mononchidae w glebach uprawnych w Polsce. Zeszyty problNauk roln: 145-158

Wystepowanie dziwonii, Erythrina erythrina erythrina. Acta Ornithologica Polska Akad Warsz, 6: 37-40

Wystepowanie gatunkow z rodzajow Hauptmannia Oudemans, 1910 i Rudaemannia Haitlinger, 2000 (Acari: Prostigmata: Erythraeidae) w Polsce.

Wystepowanie gniewosza plamistego Coronella austriaca w Gostyninsko-Wloclawskim Parku Krajobrazowym.

Wystepowanie i ekologia kleszcza lakowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku Mazurskim. III. Wplyw temperatury i dlugosci dnia na aktywnosc doroslych, glodnych kleszczy w warunkach laboratoryjnych.

Wystepowanie i ekologia kleszcza lakowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. I. Okreslenie obecnego zasiegu wystepowania.

Wystepowanie i ekologia kleszcza lakowego Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) w ognisku mazurskim. IV. Wyniki badan nad okresleniem specyficznosci zywicielskiej. Wiadomosci Parazytologiczne 51(1): 39-42

Wystepowanie i sklad gatunkowy wciornastkow (Thysanoptera, Insecta) na zycie ozimym w wybrancych rejonach Polski w roku 2003. Progress in Plant Protection 44(2): 805-808

Wystepowanie i szkodliwosz wybranych agrofagow pszenicy jarej. Progress in Plant Protection 45(2): 1035-1038

Wystepowanie kokcydii i nicieni przewodu pokar-mowego u dzikow na terenie Pomorza Zachodniego.

Wystepowanie kolcoglowow u okoni Perca fluviatilis L. z rzeki Dlugiej (Nizina Mazowiecka). Wiadomosci Parazytologiczne 51(1): 35-38

Wystepowanie larw brozdoglowea szerokiego (Dibothriocephalus latus) w szczupakach z rynku Warawawskiego iz jeziora Wigry. Medyoyna Doswiad Spoleczna, 16

Wystepowanie losia. Alces alces (L.) w holocenie Europy. Przeglad Zool, 1701: 89-94

Wystepowanie mewowcow Lari na Stawach Przygodzickich. Notatki Ornitologiczne 46(3): 179-186

Wystepowanie mewy bladej Larus hyperboreus w Polsce. Notatki Ornitologiczne 42(1): 37-49

Wystepowanie mewy zoltonogiej Larus fuscus w Toruniu w latach 1991-2001. Taksonomia i identyfikacja podgatunkow. Notatki Ornitologiczne 43(2): 83-105

Wystepowanie muchowki Hippobosca equina u konikow polskich. Medycyna Weterynaryjna 63(9): 1100-1105

Wystepowanie myszolowa Buteo buteo i jastrzebia Accipiter gentilis w krajobrazie rolniczym w okolicach Lublina w roku 1994. Kulon 5(2): 183-193

Wystepowanie nicieni z rodzaju Heterodera w glebach wojewodztwa poznanskiego. Prace nauk. Inst Roslin: 200

Wystepowanie niektorych alergogennych rortoczy z rodziny Pyroglyphidae Cunliffe (1968) w Polsce. Zeszyty problNauk roln: 245-252.

Wystepowanie nielegowych ptakow szponiastych Falconiformes w Puszczy Rzepinskiej na Ziemi Lubuskiej. Chronmy Przyrode OjczystaLipiec-Sierpien; 61(4): 46-58

Wystepowanie objawow zespolow przeciazeniowych konczyn gornych u pracownikow roznych grup zawodowych. Reumatologia (Warsaw) 45(6): 355-361

Wystepowanie paleczek Salmonella w fermach drobiu w woj. warminsko-mazurskim w latach 2001-2005. Medycyna Weterynaryjna 63(9): 1081-1083

Wystepowanie plomykowki Tyto alba i pojdzki Athene noctua w wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych wschodniej Lubelszczyzny. Notatki Ornitologiczne 43(2): 107-112

Wystepowanie plomykowki Tyto alba w okolicach Glogowka. Ptaki Slaska 15: 136-140

Wystepowanie pluszcza Cinclus cinclus w polnocnej czesci Sudetow Srodkowych. Ptaki Slaska 16: 91-108

Wystepowanie podhalanki Chrysochloa rugulosa (Suffrian, 1851) na obszarze Polski i Europy (Coleoptera, Chrysomelidae). Przeglad Zool8(1): 115-118

Wystepowanie siwerniaka Anthus spinoletta w Beskidzie Wyspowym. Notatki Ornitologiczne 46(3): 187-189

Wystepowanie szkodnikow i fauny pozytecznej na transgenicznych ogorkach z ekspresja genu taumatyny II.

Wystepowanie szpecieli (Acari: Eriophyoidea) na roznych odmianach Festulolium braunii Richter.

Wystepowanie tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Wyzynie Malopolskiej i poludniowym Mazowszu. Kulon 10(1-2): 81-86

Wystepowanie wciornastka tytoniowca (Thrips tabaci Lind.) na barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.).

Wystepowanie zolwia blotnego Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) na kujawskich stanowiskach archeologicznych (centralna Polska). Przeglad Przyrodniczy 15(1-2): 69-75

Wystgpowanie Ibalia leucospoides (Hoch.) i I. drewseni Borries (Hymenoptera, Cynipidae) w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne, 424: 801-805

Wystgpowanie gabek (Porifera) w Pilicy na odcinku od Sulejowa do Tomaszowa Mazawieckiego. Acta Univ Lodz (Ser 2, 9: 3-10

Wystgpowanie gawrona, Corvus frugilegus L. w Polsce. Cz e g c.l. ,Struktura przestrzenna ; mechanizmy samoregulacyjne populacji. Acta Ornithologica (Warszawa): 157: 339-482

Wystgpowanie goniatytSw w osadach karbonu na obszarze Hrubieszowsko-Tomaszowskim (SE Polska). Kwartalnik Geologiczny, 163: 587-595

Wystgpowanie kilcogtowow (Acanthocephala) u ryb iektorych zbiornikow wodnych Dolnego aska. Wiadomosci Parazytologiczne, 204: 569-574

Wystgpowanie otwornic cieplolubnych w paleocenskich osadach rejonu Kisielice. Przeglad Geologiczny, 2312: 603-610

Wystgpowanie owadobojczych strzgpczakow (Hyphomycetales, Mycophyta) na szkodnikach sadow w okolicach Lublina ze szczegolnym uwzglgdnieniem przadki pierscienicy (Malacosoma neustria L.). Annales Univ Mariae Curie-Sklodowska (Biol): 31: 171-181

Wystgpowanie owadow drapieznych w sadach jabloniowych w wyrzyskim i sandomierskim rejonie sadowniczym. Prace Inst. Skierniew: 129-135

Wystgpowanie pasozyt6w jelitowych u kur w wojewbdztwie opolskim w sietle badab zakadu higieny weterynaryjnej w opolu. Wiadomosci parazyt1(1): 57-59

Wystgpowanie pasozytow jelitowych u kur w wojew6dztwie opolskim w sietle badari zakladu higieny weterynaryjnej w opolu. Wiadomosci parazyt1(1): 57-59

Wystgpowanie pasozytow jelitowych u kur w wojewodztwie opolskim w sietle badan zakadu higieny weterynaryjnej w opolu. Wiadomosci parazyt1(1): 57-59

Wystgpowanie przgdziorkow (Tetranychidae) w sadach jabloniowych Wielkopolski. Prace nauk Inst Ochr Roslin, 182: 183-1%

Wystgpowanie ptakow drapieznych (Falconiformes) w niektorych okolicach wojewodztwa krakownkiego i zogadnienia ich ochrony. Ochrony Przyr,No. 36: 287-308

Wystgpowanie w Lodzi rzadko obserwowanych wioslarek Alonopsis ambigua Lilljeborg, Leydigia acanthocercoides (S. Fischer) i Scapholeberis microcephala Lilljeborg. Przeglad zool8(3): 362-364

Wystgpowanie, biologia i ekologia blotniarki maczarowej - Galba truncatula (Mull.) - w dolinie Pilicy na odcinku od Sulejova do Tomaszowa Mazowieckiego. Acta Univ Lodz (Ser 2, 9: 57-69

Wystgpownie Melophagus ovinus (Linne, 1761) u oviec wojewodztwa wroclawkiego. Wiadomosci Parazytologiczne, 184-6: 539-540

Wystpowanie niektorych pasozytow jelijtowych w przebiegu cyklu zyciowego cztowieka. l. Celowosc badan hematologicznych przy diagnozowaniu owsicy u ludzi. Wiadomosci parazyt1(2): 237-242

Wystpowanie zmian patologicznych w jajnikach niektorych ryb babkowatych (Gobiidae), hodowanych w akwariach. Przeglad Zool, 203: 338-342

Wystpowanie zwojek (Lepidoptera, Tortricidae) w sadach okolic Poznania. Polskie Pismo Entomologiczne, 444: 835-838

Wytsman Genera Insectorum 26me fasc. Culicidae. Unknown

Wyz igingen in de namen van eenige vogel-soorten. Daventer Club Jaarber. Nederl Vogelk JB: 7 42-44

Wyzigingen in de namen van eenige vogelsoorten (Aenderungen in den Namen einiger Vogelarten.. Jaarbericht Club van Nederlandsche Vogelkundigen Deventer, 8 64

Wzar Mt.; Tertiary andesites, contact metamorphism, hydrothermal alterations. Publications of the Institute of Geophysics M

Wzmianki o chruscikach w literaturze polskiej z XVIII i XIX w. Trichopteron zec; 1-3

Wzmianki o jetkach w Polsce od XVI do XIX w. TrichopteronCzerwiec; 16: 2-7

Wzrost i podno g c leszcza (Abramis brama Linnaeus) w zbiorniku zaporowym w otmuchowie. Roczniki Nauk Roln (Ser H): 941: 41-55

Wzrost lin g - Tinca tinca (L.). ploci - Rutilus rutilus (L.) ; wzdrggi - Scardinius erythrophthalmus (L.) z jezior Libiszowskich przed zasileniem wodami kanalu Wieprz-Krzna. Roczniki Nauk Roln H: 67-85

Wzrost lipienia Thymallus thymallus L. 1758 w kilku doplywach Dunajca, na tle warunkow siedliskowych. Ochrona Przyrody, 41: 249-280

Wzrost populacii matwika burakowego (Heterodera schachtii Schm.) Przy roznych Poziomach Wilgotnosci gleby. Zeszyty problNauk roln: 67-73

Wzrost storni (Pleuronectes flesus) polawianej w Zatoce Gdanskiej i w Zachodnim Baltyku. The growth of Flounder (Pleuronectes flesus) caught in the Bay of Danzig and in the Western Baltic. Archbiol. Ichthyol. Suwalki: 108-121

Wzrost szkodliwosci pietnowek (Hadeninae) i rolnic (Noctuinae), (Lepidoptera, Noctuidae) w uprawach warzyw kapustnych. Progress in Plant Protection 44(2): 978-980

Wzrost, smiertelnosc ; stosunek produkcji do biomasy populacji sielawy w jeziorze Maroz. Roczniki Nauk Roln (Ser H): 962: 7-22

X Argentine Congress of Morphological Sciences - Abstracts - March 15-17, 2006 - Facultad de Ciencias Veterinarias - Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires - Argentina. Biocell, 303: 503-527

X Chernetes Mission scientifique de l'Omo 2 61945pp, 122-125.

X Confer. on Parasitol.

X and Q band EPR studies of paramagnetic centres in natural and heated tourmaline. European Journal of Mineralogy 20(2): 233-240

X chromosome activity in germ cells of female kangaroos, 89-94, illust. Unknown

X chromosome aneuploidy in a rodent, Bandicota bengalensis bengalensis (Gray). Proceedings Indian Sci: 12.

X chromosome inactivation in kangaroos (Marsupialia), 67-68, illust.

X chromosome inactivation: theme and variations. Cytogenetic and Genome Research 99(1-4): 8-16

X chromosomes of American marsupials contain minimal amounts of euchromatin. Cytogenetic and Genome Research 99(1-4): 315-322

X marks the spot #13. DMR Newsletter 34(2): 22-24

X radiation of stages in the life-cycle of the rat tapeworm, Hymenolepis diminuta. ASB Bull, 5: 4

X und xi Jahresbericht (1910 und 1911) der Vogelwarte Rossitten der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Journal fuer Ornithologie Leipzig, 60 133-243: 429-470

X- and Y-chromosome specific variants of the amelogenin gene allow sex determination in sheep (Ovis aries) and European red deer (Cervus elaphus). Bmc Genetics 6: 16-16

X-Chromosome inactivation in mules and hinines. Nature London, 232: 293

X-Chromosomen und Spermiengrosse. Untcrsuchungen an einhoimischen und tropischen Orthoptcra. Zeitschrift fuer Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre, 78: 479-482

X-Ecdysone induced DNA synthesis in cultured wing disks of Galleria mellonella inhibition by 20-hydroxyecdysone and 22-isoecdysone. Journal Insect Physiol8(2): 223-228

X-Inactivation patterns in females harboring mtDNA mutations that cause Leber hereditary optic neuropathy. Molecular Vision 13(261-65): 2339-2343

X-Mannosidase-2: a developmentally regulated enzyme in Dictyostelium discoideum. Developmental Biology, 492: 539-543

X-Radiation effects on the biology of Heterakis gallinarum, cecal worm of fowl, and a pathogenic protozoan Histomonas meleagridis.

X-Radiography for examination of burrowing in sediments by marine invertebrate organisms. Sedimentology 11: 1968: 249-258

X-Ray data on the mechanism of shortening of Anadonta adductor muscle. Biofizika, 15: 915-917, 1 fig.

X-ray diffraction from microtubules. Journal of Molecular Biology 59(2): 375-380

X-Ray patterns of mollusc shells from Indian waters. Curr. Sci.: 39: 51-54

X-chromosomal localization of mammalian Y-linked genes in two XO species of the Ryukyu spiny rat. Cytogenetic and Genome Research 99(1-4): 303-309

X-chromosomal window into the evolutionary history of the guenons (Primates: Cercopithecini). Molecular Phylogenetics and Evolution 36(1): 58-66

X-chromosome DNA replication patterns during mammalian development. Diss: 2302

X-chromosome inactivatation: does it occur at the same time in all cells of the embryo?. Nature, Lond. (New. Kumamoto J Sci (Biol): 240104: 277-279

X-chromosome inactivation and epigenetic fluidity in human embryonic stem cells. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(12): 4820-4825

X-chromosome inactivation: a hypothesis linking ontogeny and phylogeny. Nature Reviews. Genetics 6(5): 410-418

X-Chromosome loss induced by low x-ray doses in mature and immature oocytes of Drosophila melanogaster. Mutation Research 4(4): 510-513

X-chromosome tiling path array detection of copy number variants in patients with chromosome X-linked mental retardation. Bmc Genomics 8: 443-443

X-inactivation in female human embryonic stem cells is in a nonrandom pattern and prone to epigenetic alterations. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(12): 4709-4714

X-irradiation and wing retention in the common house fly, Musca domestica L. Die Naturwissenschaften 53(24): 702-703

X-irradiation of lateral-line primordia in Amblystoma. J Exp Zool 162(2): 193-208

X-irradiation of pregnant Mongolian gerbils. Anatomical Record 167(1): 37-53

X-irradiation of the Drosophila male and its effect on the number of sperm transferred to the female. Zeitschrift für Vererbungslehre 98(2): 150-151

X-Irradiation of the Developing Male Germ Cells of Tribolium Confusum. Genetics 46(11): 1511-1517

X-irradiation of the giant multinucleate ameba Chaos chaos. Biol Bull, 113: 359

X-irradiation of two species of peritrichous ciliates. Journal of Protozoology (Suppl): 10: 12

X-linked adrenoleukodystrophy phenotype is independent of ABCD2 genotype. Biochemical and Biophysical Research Communications 377(1): 176-180

X-linked chronic granulomatous disease secondary to skewed X chromosome inactivation in a female with a novel CYBB mutation and late presentation. Clinical Immunology 129(2): 372-380

X-linked inhibitor of apoptosis protein inhibits RIG-I signalling pathway.

X-mal Feuerstein: Ammoniten und Aptychen.

X-radiation and sex ratio in Habrobracon. Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science, 7: 121

X-radiation and temperature modification of reproductive performance of single-species and mixed-species cultures of Trilobium confusum and T. castaneum. Physiological Zoology, 39: 160-170

X-radiation effects during conjugation of Tetrahymena pyriformis. Biol Bull, 113: 345

X-radiation of Oncomelania formosana. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 17: 900-903

X-radiation of Rabbit spermatozoa in vitro. Nature London, 152: 244

X-radiographs of marine animals. Turtox News, 39: 37

X-ray CMT study shows that drainage boundary condition is responsible for dynamic effect in sandy material. Eos, Transactions, American Geophysical Union 85(47, Suppl

X-ray crystallographic and solution state nuclear magnetic resonance spectroscopic investigations of NADP+ binding to ferredoxin NADP reductase from Pseudomonas aeruginosa. Biochemistry 47(31): 8080-8093

X-ray Raman scattering for structural investigation of silica/silicate minerals. Physics and Chemistry of Minerals 36(3): 171-181

X-ray Structure of 4,4-Dihydroxybenzophenone Mimicking Sterol Substrate in the Active Site of Sterol 14a-Demethylase (CYP51).

X-ray structure of papaya chitinase reveals the substrate binding mode of glycosyl hydrolase family 19 chitinases. Biochemistry 47(32): 8283-8291

X-ray Structures of Aerococcus viridans Lactate Oxidase and Its Complex with D-Lactate at pH 4.5 Show an a-Hydroxyacid Oxidation Mechanism.

X-ray absorption spectroscopic characterization of a cytochrome P450 compound II derivative. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(24): 8179-8184

X-ray absorption spectroscopy. Developments in Clay Science 1: 789-864

X-ray analysis coupled with scanning and transmission electron microscopic observations of spermatozoa of the African lungfish, Protopterus aethiopicus. Journal Zool London, 1721: 1-12

X-ray analysis of haemoglobin. Nature London, 149: 491-494

X-ray analysis of minerals from pelite fraction of Barents Sea and Kola Bay sediments. Pages 636-643 2001

X-ray analysis of teeth. Brit Jour Radiol 5(52): 353-359

X-ray analysis of the process of extension of the wing of the butterfly. Proceedings Acad Sci Amsterdam, 55C(no. 2: 209-214

X-ray analysis of the structure of iridescent shells. Proceedings of the Indian Academy of Sciences (A): 12: 871-879

X-ray analysis: a non-destructive detection of stone weevil, Sternochetus mangiferae in mango fruits. Indian Journal of Plant Protection. December; 332: 164-166

X-ray and optical diffraction studies on the outer fibres of sea-urchin sperm tail flagella. Biochimica et Biophysica Acta 257(1): 30-36

X-ray computer-assisted tomography for laboratory core studies. JPT Journal of Petroleum Technology

X-ray crystal structure of the polymerase domain of the bacteriophage N4 virion RNA polymerase. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(13): 5046-5051

X-ray detection by the olfactory system: ozone as a masking odorant. Science 154(3752): 1038-1041

X-ray diffraction analysis of soil for clay-mineral identification. Journal of the Mississippi Academy of Sciences 51(1): 47

X-ray diffraction and electron microscope studies of nerve myelin. Unknown

X-ray diffraction and transmission electron microscopic studies of new-PCP from Acfer 094 carbonaceous chondrite. Meteoritics and Planetary Science 42, Supplement: A140

X-ray diffraction criteria for the identification of trans- and cis-vacant varieties of dioctahedral micas. Clays and Clay Minerals 55(5): 467-480

X-ray diffraction examination of two forms of Oliva spicata. Nautilus 75(4): 162-165

X-ray diffraction of algal starches. Biochim Et Biophys Acta 35(1): 26-32

X-ray diffraction of otoliths and egg shells of bird and reptile. Amer Nat 92(866): 319

X-ray diffraction of the organic substances in cuttlebones. Miscellaneous Reports of the Research Institute for Natural Resources Tokyo, 62: 71-78

X-Ray Diffraction Studies On Striated And Smooth Muscles. Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 160: 467-472

X-ray diffraction study for the orientability of clay minerals in sliding-soil in the Miaoshangbei Landslide, Xiaolangdi Reservoir area, China. Kuangwu Yanshi = Journal of Mineralogy and Petrology 24(2): 26-29

X-ray diffraction study of Salix viminalis wood treated with 17.5% NaOH.

X-ray diffraction study of membrane fragments rich in acetylcholine receptor protein prepared from the electric organ of Torpedo marmorata. Febs Letters 40(1): 130-133

X-ray diffractometry analysis of near-surface structure of crystals. Vestnik Instituta Geologii (Rossiyskaya Akademiya Nauk, Ural'skoye Otdeleniye, Komi Nauchnyy Tsentr) 2007(4): 10-12

X-ray effects on rejection of transplanted fins in the fish, Oryzias latipes. Transplantation 8(3): 300-303

X-ray effects on sex of progeny in Sciara coprophila. Biol Bull 120(1): 8-10

X-ray emission microanalysis of proteins and sulphur in rat plantar epidermis. Journal of Cell Science 3(4): 563-572

X-ray examination of the vertebrae of three species of Caranx. Tex J Sci 17(4): 424-427

X-ray experiments with Drosophila. Jour Heredity 21(6): 259-265

X-ray experiments with Molgula manhattensis: adult sensitivity and induced zygotic lethality. Biological Bulletin Wood's Hole, 112: 171-179

X-ray fluorescence analysis for major elements. Publicacion Especial del I G

X-ray fluorescence analysis of major and trace elements in carbonate rocks using glass bead samples. Kitakyuushuu Shiritsu Shizenshi, Rekishi Hakubutsukan kenkyuu houkoku = Bulletin of the Kitakyushu Museum of Natural History and Human History Series A, Natural History

X-ray fluorescence detection of gold and silver in natural and man-made sources. Razvedka i Okhrana Nedr 2002(11): 31-33

X-ray fluorescent analysis; major elements of silicate rocks. Informe de Proyecto del Instituto de Geologia Economica de la Universidad Mayor de San Andres de Bolivia 2: 58-79

X-ray fluorescent phosphors as in situ markers of X-ray position for high-pressure X-ray techniques; equation of state and X-ray fluorescence spectra to 40 GPa. Eos, Transactions, American Geophysical Union 85(47, Suppl

X-ray imagery and physical core logging as a proxy of the content of sediment cores in cold-water coral mound provinces: a case study from Porcupine Seabight, SW of Ireland. International Journal of Earth Sciences. February; 961: 141-158

X-ray in-duced lethal mutations in several strains of Drosophila melanogaster. Hereditas Lund, 37: 533-559

X-ray induced changes in Drosophila and selective fertilization. Anat Rec 81(4): 48

X-Ray Induced Chromosomal Alterations in Drosophila Melanogaster. Genetics 23(6): 610-630

X-ray induced chromosome breaks in Drosophila melanogaster. Hereditas Lund, 38: 321-338

X-ray induced chromosome breaks in grasshopper spermatocytes under varying conditions of wave-length and temperature, and their localization. Proceedings of the Zoological Society Calcutta Mookerjee Memor Vol, Vol. 1957: 115-128

X-Ray Induced Chromosome Rearrangements in the Females of Sciara. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 27(4): 204-208

X-ray induced dominant lethals in Drosophila melanogaster.

X-ray induced dominant lethals in different stages of spermatogenesis in Drosophila. Hereditas Lund, 38: 91-109

X-ray induced fragmentation of salivary gland chromosomes in Drosophila melanogaster. Zoologica Poloniae, 6: 250-282

X-ray induced impairment of fecundity and fertility of Drosophila robusta females. Jour Heredity 46(4): 177-182

X-ray induced mutation in the mosquito, Culex fatigans. Experimental Parasitology 7(4): 439-462

X-ray induced responses in the ovaries and progeny of C57 (B1) Icrc mice. Bulletin of the National Institute of Sciences of India, 36: 126-136

X-ray induction of eye-color mutations in wasp parasites of blow-fly pupae. A genetics class laboratory exorcise. Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science, 26: 21-22

X-ray investigation on insects. Vidensk Dansk naturh. Foren. Kjobenhavn: 407-413

X-ray investigations on digestive tract and physiology of digestion in Talpa euro-paea. Zool J Moscow, 28: 382-384

X-ray luminescence of accessory apatite from deep strata in East European Platform. Vestnik Instituta Geologii (Rossiyskaya Akademiya Nauk, Ural'skoye Otdeleniye, Komi Nauchnyy Tsentr) 2008(1): 14-15

X-ray microanalysis of biological specimens by high voltage electron microscopy. Progress in Histochemistry and Cytochemistry 39(4): 185-319

X-ray microanalysis on the thyroid follicle of the hagfish, Eptatretus burgeri and lamprey, Lampetra japonica. Histochemistry 43(3): 283-290

X-Ray Microscopy And Its Implications For Biology. Journal. Royal Microscopical Society 83: 13-23

X-ray microscopy of arteriovenous anastomoses. Acta Anatomica 43: 272-276

X-ray microscopy of plant cells by using LiF crystal as a detector. Microscopy Research and Technique 71(12): 839-848

X-ray microtomography determination of air-water interfacial area-water saturation relationships in sandy porous media. Environmental Science & Technology 42(8): 2949-2956

X-ray microtomography under high pressure. Special Paper - Geological Society of America 421(Pages 227-237

X-ray mutations in Habrobracon. Proceedings of the Pennsylvania Academy of Science, 8: 30

X-ray mutations in the giant multinuclenr nmoba Ghaos chaos Linn. Anatomical Record Philadelphia, 96: 531

X-ray observations on the passage of food in Orthoptera. Entomologiske Meddelelser, 23: 255-272

X-ray photoelectron spectroscopic studies of dolomite surfaces exposed to undersaturated and supersaturated aqueous solutions. Geochimica et Cosmochimica Acta 70(13): 3342-3350

X-ray photographs of little owl pellets. British Birds, 661: 33

X-ray pictures of the digestive tract of some species of Chondrichthyes (seu selachii seu elasmobranchii.). Acta Adriatica, 9(No. 5: 1-22

X-ray powder diffraction study of clay minerals deposits by Rietveld method. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften 53: 176

X-ray power diffraction, DTA and TG data of the common alteration minerals from Bolivian ore deposits. Informe de Proyecto del Instituto de Geologia Economica de la Universidad Mayor de San Andres de Bolivia 2: 118-132

X-ray produced mutations, deletions and mosaics in Drosophila virilis. University of Texas Publications, no. 4920: 42-56

X-ray radiography studies of the spine of rainbow trout females (Salmo galrdneri Rich. ). Roczn. Roczn. Nauk roln (Ser H-Rybactwo): 933: 19-23

X-ray scattering study of actin polymerization nuclei assembled by tandem W domains. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 105(31): 10785-10790

X-ray sensi-tivity of first-meiotic prophase and metaphase in Habrobracon eggs. Genetics Menasha, 27: 174-175

X-ray showing calcified guinea-worms round the hip joint and in the pelvis. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 451: 14

X-ray spectrometric and multivariate analysis of sockeye salmon (Oncorhynchus nerka) from different geographic regions. Journal Fish Res Bd Canada, 28: 369-377

X-ray spectromicroscopic investigation of natural organochlorine distribution in weathering plant material. Geochimica et Cosmochimica Acta 71(23): 5834-5846

X-ray structure of the metal-sensor CnrX in both the apo- and copper-bound forms. Febs Letters 582(28): 3954-3958

X-ray studies in the genetics and morphogenesis of Drosophila melanogaster. Anatomical Record Philadelphia Suppl 1: 67: 59

X-ray studies of the structure of hair, wool and related fibres. IV. The molecular structure and elastic properties of the biological cells. Proceedings of the Royal Society London, 166A 76-96