geoscience.net logo
+ Resolve Article
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter

+ Translate
+ Subscribe to Site Feed
GeoScience Most Shared ContentMost Shared Content

Mikroelem-terheles hatasa a mustarra Sinapis alba L karbonatos homoktalajon


, : Mikroelem-terheles hatasa a mustarra Sinapis alba L karbonatos homoktalajon.

Karbon tos Duna Tisza k zi homoktalajon vizsg ltuk a , 3, 9 s 27 kg ha-1 mikroelem-terhel s hat s t a must rra. A mikroelemek s it egy zben a k s rlet indul sakor, 1995 tavasz n sz rtuk ki Cr2(SO4)3, K2Cr2O7, CuSO4, Pb(NO3)2, Na2SeO3 s ZnSO4 form j ban. A 6 elem 4 terhel s = 24 kezel s 3 ism tl s = 72 parcell t jelentett, 7 5 = 35 m -es parcell kkal. A term?hely a homoktalajokra jel-lemz?en rossz v zgazd lkod s , asz ly rz keny s az NPK f?bb t pelemekkel gyeng n ell tott. A sz ntott r teg ,7 1,% humuszt, 2 3% CaCO3-ot tartalmaz, a talajv z 5 1 m m lyen tal lhat . Alaptr gyak nt 1 1 1 kg ha-1 N, P2O5 s K2O hat anyagot alkalmazunk vente az eg sz k s rletben. A f?bb eredm nyek: A sz raz tavasz s az asz lyos ny ri id?j r s eredm nyek ppen kis term sek k pz?dtek. A magterm s ,8 t ha-1, a sz r + bec? mell kterm s 4,5 t ha-1 l gsz raz t meget rt el. A k s rlet 9. v ben f?k nt a Se-, s r szben a 9, illetve 27 kg ha-1 Zn-kezel s ut hat sa bizonyult toxikusnak. A Se-toxicit s d nt?en a generat v f zisban jelentkezett, a kontrollon m rt szemterm s 85%-kal cs kkent, az tlagos n v nymagass g 96 cm-r?l 53 cm-re m rs kl?d tt, a mell kterm s/f?term s ar nya 5-r?l 12-re t gult. A Na2SeO3 form ban adott szel n nagyobb r sze Ca-szelen tk nt m r az altalajba mos dott. Az lom szennyezett talajon sem volt kimutathat a must r szerveiben. A kr m 2 3 mg kg-1 koncentr ci t rt el a mell kterm sben s ,5 mg kg-1 mennyis get a magban a Cr(VI)-kezel sben. A r z 2 3 mg kg-1 rt kkel n?tt a nagyobb Cu-terhel ssel, a cink maxim lisan 2, ill. 33 mg kg-1 rt kkel a magban, ill. a sz rban. A szel n hiperakkumul ci t mutatott 3-nagys grendbeli d sul ssal a kontrollhoz viszony tva. A must r magja lelmez si, hajt sa/sz ra takarm nyoz si c lokra alkalmatlann v lt az extr m Se-szennyez s eredm nyek ppen. A felvett Cr 8 g [(CrIII)-kezel s)], 16 g [(CrVI)-kezel s)], Cu 33 g, Zn 197 g, Se 949 g mennyis get tett ki hekt ronk nt arat skor a f ld feletti biomassz ban. Az Pb az 1 g ha-1 m r shat r alatt maradt. A 27 kg ha-1 Cr felv tel hez hasonl k r lm nyek k z tt 16675 vre [(CrVI)-kezel s)], a Cu kivon s hoz 8182 vre, a Zn eset n 137 s a Se eset ben 285 vre volna sz ks g. A fitoremedi ci m dszere nem t?nik hat konynak er?sen szennyezett talajok tiszt t s ban. Az 1 t szem + a hozz tartoz mell kterm s n. fajlagos elemtartalma extr m nagy rt keket mutatott: a P- s a K- 2 3-szor, a N- k zel 4-szer, a Ca- s Mg-k szlet 8-szorosan haladta meg a hazai szaktan csad sban elfogadott tartalmakat r szben az igen t g mell kterm s/f?term s ar nya, illetve az asz ly miatt bet m nyed? sv nyi elemkoncentr ci k miatt. Nem aj nlhat k teh t a must r elemig ny nek becsl s hez, f lrevezet?ek lehetnek. Val j ban a sz raz vben fel nem vett t pelemeket a k vetkez? vi n v ny hasznos thatja, a tr gyaig ny cs kkenhet. Komb jn arat sn l a felvett elemek z me egy bk nt is a t bl n marad, lesz ntj k. Karbon tos term?helyeken a Ca s Mg p tl sa, k t ttebb talajokon a K-tr gy z s v lik feleslegess .

US$29.90


Other references

Arsenijevic, M.; Panic, M., 1992: First appearance of fire blight, caused by Erwinia amylovora, on quince and pear in Yugoslavia. Plant Disease 76(12): 1283

Karbasioun, M.; Mirzaei, S.; Mulder, M., 2005: Informal technical and vocational training programs and farming in the Province of Isfahan, Iran. Since 1954, various informal training programs for farmers have been implemented to support them in several aspects of their life and careers in Iran. This study aimed at assessing the results of informal technical and vocational training programs...

Reuter, P.G.; Alhéritière, A.; Akodad, H.; Adnet, F.; Lapostolle, F., 2016: Radiology heads the top fifty publishing specialties over seven decades. European Journal of Radiology 85(10): 1802-1803

Su, S-Shan.; Song, A-Hua.; Chen, G.; Wang, H-Feng.; Li, Z-Qiang.; Pei, Y-Hu., 2014: Two new indole-diterpenoids from the fungus Penicilliumcrustosum YN-HT-15. Two new indole-diterpenoids named penijanthine B and penitrem H were isolated from the metabolites of the fungus Penicilliumcrustosum YN-HT-15, which was isolated from the red soil of Yunnan Province of China. The structures were determined on spe...

Nordberg G.; Hedner T.; Mellstrand T., 1988: Sufentanil pharmacokinetics in plasma and csf following epidural administration. Clinical Pharmacology & Therapeutics 43(2): 138

Tanaka Akiko, 1992: Changes in plate motions; effects of slab injection and trench migration. International Geological Congress, Abstracts--Congres Geologique Internationale, Resumes 29, Vol

Kryshkina, V.P.; Malashenko, A.M., 1975: Fecundity and embryonal mortality of four inbred mouse lines, BALB/c, B10.CW, A/Sn, CC57W and their hybrids. The object of this investigation was the potential fecundity of four inbred strains of mice, viz. BALB/c, B10.SW, CC57W, A/Sn and of their different hybrid combinations. The inbred strains studied had different normal ovulation numbers varying fro...

Schwartz, M.A.; Hayton, W.L., 1972: Relative stability of hetacillin and ampicillin in solution. Journal of Pharmaceutical Sciences 61(6): 906-909

Joa, K.; Hovik, A.; Alne, I., 1975: What should nursing practice encompass?. Sykepleien 62(3): 97, 106-97, 106

HERKEN.H.; SENFT.G.; von STUCKRAD, 1961: The effect of amino nucleoside on tubular recovery of sodium ions. Klinische Wochenschrift 39: 1159-1164