geoscience.net logo
+ Resolve Article
+ Follow Us
Follow on FacebookFollow on Facebook
Follow on TwitterFollow on Twitter

+ Translate
+ Subscribe to Site Feed
GeoScience Most Shared ContentMost Shared Content

Az erozio, az erozio-veszelyeztetettseg es a terulethasznosítas kapcsolata mez?foldi teruleten


, : Az erozio, az erozio-veszelyeztetettseg es a terulethasznosítas kapcsolata mez?foldi teruleten.

Munk nkban egy mez?f ldi, d nt?en sz nt f ldi hasznos t s ter leten vizsg ltuk a v zer zi el?fordul s t, illetve a ter lethasznos t s s a potenci lis er zi vesz ly egym shoz val viszony t. Az El?sz ll st l DNy-ra elhelyezked? ter letet l sz n kialakult m szleped kes csernozjomok, a sz lesebb v lgytalpakon r ti csernozjomok fedik, de a v zer zi bizony t kak nt a meredek v lgyoldalakban f ldes kop rokat, illetve a lejt?k alj n lejt?hordal k talajokat tal lunk. A ter let 1988 1989-es r szletes talajtani felv telez s nek adatait a Fej r Megyei N v ny- s Talajv delmi Szolg lat bocs totta rendelkez s nkre. A 117 db pontszer? adatsor s az ltalunk szerkesztett digit lis domborzatmodell seg ts g vel megt rt nt a talajtani adatok t rbeli kiterjeszt se s az er zi modellez s hez sz ks ges raszteres t rk p llom nyok (agyagtartalom-, lejt?sz g- s humuszt rk p) el? ll t sa. A ter lethasznos t si t rk pet 25- s l gif nyk pek s 3 m teres felbont s Landsat TM m?holdk pek alapj n k sz tett k el.Az tlagos ves talajvesztes g meghat roz s hoz az Egyetemes Talajvesztes gi Egyenletet (USLE) haszn ltuk. Az USLE alkalmaz s ban a legnagyobb bizonytalans got jelent? K-faktor ltalunk kapott rt keinek realit s t m s szerz?k (CENTERI, 22) hasonl hazai ter leteken sz molt rt keivel val statisztikai szszehasonl t s val ellen?rizt k. A ter letre jellemz? t nyleges er zi mellett meghat roztuk a domborzati s talajtani adotts gok ltal differenci lt er zi vesz lyeztetetts get is, amely gyakorlatilag a fekete ugaron tartott, szintvonalra mer?leges m?vel s eset n bek vetkez? er zi s r t t adja meg. A kapott er zi s rt kek alapj n h rom er zi s kateg ri t k l n tett nk el, melyek k z tt a hat rt 2 t ha-1 v-1-n l, illetve 11 t ha-1 v-1-n l h ztuk meg. Az el?bbi a hazai becsl sek szerinti sz nt f ldi m?vel s alatti, m g az ut bbi az USA talajv delmi szakemberei szerinti optim lis k r lm nyek k z tti ves talajk pz?d si tem.Munk nk gerinc t az er zi -vesz lyeztetetts g s a t nyleges talajer zi s m rt k sszehasonl t sa jelentette. Meg llap thatjuk, hogy a mintater leten a ter lethasznos t s j l igazodik a potenci lis er zi -vesz lyeztetetts ghez, s a legjobban vesz lyeztetett ter leteket erd?k, cserj sek vagy r tek bor tj k, melyek megfelel? v delmet ny jtanak a talajer zi ellen. Ugyanakkor a sz nt f ldeken b r jelent?s k l nbs g mutatkozik a potenci lis s a t nyleges er zi k z tt m g mindig 3% felett van a talajk pz?d s tem t meghalad er zi val jellemezhet? ter letek ar nya. Ezekb?l a 11 t ha-1 v-1-n l nagyobb talajvesztes ggel rendelkez? sz nt f ldek ar nya csak 4%-ot tesz ki a sz nt kon bel l. Ezek jobb ra a v lgyperemek t lsz nt s b l ad dnak.B r a ter let sszess g t tekintve a ter lethasznos t s alkalmazkodik az er zi vesz lyeztetetts ghez, sajnos felt telezhetj k, hogy ez ink bb a vonalas er zi ltal kik nyszer tett felhagy s, mintsem USLE-alap tudatos gazd lkod i d nt s eredm nye.

US$29.90


Other references

Hanover, J.A., 2011: A versatile sugar transferase makes the cut. The nutrient sensor O-GlcNAc transferase modifies proteins with the O-GlcNAc moiety. In this issue, Capotosti et al. (2011) reveal that O-GlcNAc transferase not only glycosylates the cell-cycle regulator host cell factor 1 but activates it through...

Swinnen, E.; Lefeber, N.; Willaert, W.; De Neef, F.; Bruyndonckx, L.; Spooren, A.; Michielsen, M.; Ramon, T.; Kerckhofs, E., 2016: Motivation, expectations, and usability of a driven gait orthosis in stroke patients and their therapists. In the development of efficacious driven gait orthoses (DGO), it is an added value to consider patients' and therapists' perspectives concerning robot-assisted gait training (RAGT). A better understanding of these issues may improve the...

Oomen, PA., 1988: Guideline for the evaluation of side effects of pesticides Encarsia formosa. Bulletin SROP: 114: 19-27

Sawai T., 1990: Effect of colchicine on furrow formation in amphibian eggs. Zoological Science (Tokyo) 7(6): 1098

Ottar, B.D.vland, H.S.mb, A., 1984: Long range transport of air pollutants and acid precipitation. Air pollution and plant life edited by Michael Treshow: 1

Booth James S.; Winters William J., 1991: Possible wave-induced changes in Lake Michigan nearshore lakebed properties, Illinois Beach State Park. IAGLR Program 34: 74

Williams, N., 2010: New elm hopes. Current Biology 19(17): R720-R720

Kayansamruaj, P.; Pirarat, N.; Katagiri, T.; Hirono, I.; Rodkhum, C., 2014: Molecular characterization and virulence gene profiling of pathogenic Streptococcus agalactiae populations from tilapia (Oreochromis sp.) farms in Thailand. Streptococcus spp. were recovered from diseased tilapia in Thailand during 2009-2010 (n = 33), and were also continually collected from environmental samples (sediment and water) from tilapia farms for 9 months in 2011 (n = 25). The relative perce...

Boyer, J., 1994: What are the real results of endoscopic sphincterotomy?. Gastroenterologie Clinique et Biologique 18(11): 1009-1013

E.L.H.maker; R.P.P.P.G.asman, 2012: Regime Switching State-Space Models Applied to Psychological Processes Handling Missing Data and Making Inferences. Many psychological processes are characterized by recurrent shifts between distinct regimes or states. Examples that are considered in this paper are the switches between different states associated with premenstrual syndrome, hourly fluctuations...